دریچـ ـهـ انتـ ــظار

مطالب روز سیاسی، فرهنگی، مذهبی و هنری

دریچـ ـهـ انتـ ــظار

مطالب روز سیاسی، فرهنگی، مذهبی و هنری

دریچـ ـهـ انتـ ــظار

در طبیعتــــــ رازی نهفته استــــــ؛
راز شکوفاییـــــــ،
بهاری دیگــــــــر،
راز سبز انتظــــــار...
شاعر: امین کوهـــــرو(نیما.آ)
____________________________
چشمها را بر دریچه ی انتظار پلک نمی زنم.
اشکها در بستر گونه ها سرود دلتنگی سر می دهند.
آن سوی وسعت بارانی دل آفتاب یاد تو جاریست.
ساحل ماسه ای دستانم هنوز از عشق تو نمناک است.
نیلوفران خیس از شرم نگاه شعر شادی زمزمه می کنند.
نبض زمان نفس نفس میزند از حسرت دیدارت .
آغوش سرد دشت روزهاست گرمی عشق تو را منتظر است.
بیا که غروب دیگر از غربتش به تنگ آمده است.
بیا دیگر…
اللهم عجل لولیک الفرج...
___________________________
ای رزمنده ای که در فضای سایبری می جنگی؛
برای فشردن کلید های کامپیوتر، وضو بگیر
و با نیت قربة الی الله قلم بزن
بدانکه تو مصداق «و ما رمیت اذ رمیت...» هستی
تو در شب های تاریک جبهه سایبری،
از میدان مین گناه عبور میکنی...
مراقب باش!
به اهل بیت و شهدا تمسک کن!
بصیرتت را بالا ببر که ترکش نخوری!
رابطه خودت را با خدا زیاد کن...
با اهل بیت یکی شو...
و در این راه گوش بفرمان ایشان و مخصوصا رهبرت باش...
وقتی با وضـو پشت کیبورد بنشینی، و بسم الله بگویی
دستانت دیگر در اختیـار خودت نیست ...
می شود وسیله ای برای نوشتن حرف حقی که باید گفته شود
دیگر از گناه فاصله میگیری ، بوی نامحرم را نمیشنوی !
این وضو قدرتی به قلمت می دهد که قلب را سوراخ کند
و به عمقش برود و به دل برسد
جایی که فقط با حرف حق است که می لرزد ...
چهار ستون دل که لرزید ، حرف حق کارش را کرده ...
حالا دیگر نوبتِ دل است که وضو بگیرد ...
بسم الله بگوید و پشت کیبورد بنشیند
و دوباره مُوس را تکان دهد...

پیام های کوتاه
پیوندها
آخرین نظرات

توطئه ای که توسط سردار سلیمانی نقش بر آب شد!

افسر ولایی مهدی(عج) | جمعه, ۲۸ آذر ۱۳۹۳، ۱۰:۳۱ ب.ظ

ﺩﺭﺗﺎﺭﯾﺦ 93/9/20 ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺍﻟﻔﺮﺍﺕ ﻋﺮﺍﻕ ﯾﮏ ﻣﯿﻬﻤﺎﻥ ﻭﯾﮋﻩ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﺧﻼﻝ ﺍﻥ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺖ ﯾﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻭﯾﮋﻩ ﺩﺍﻋﺶ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﺩ ﻣﯿﻬﻤﺎﻥ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯﺭﺅﺳﺎﯼ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮﺍﻕ ﻭﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﻋﺮﺍﻕ ﺍﻗﺎﯼ ﺍﺑﻮﺣﺴﻦ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻣﺎ ﺍﻃﻼﻉ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ 370 ﻧﻔﺮﺍﺯﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺩﺍﻋﺶ ﻃﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻗﺼﺪ ﮔﺮﻭﮔﺎﻥ ﮔﯿﺮﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺯﺍﯾﺮﺭﺍﺩﺭﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﮐﺮﺑﻼ ﺩﺍﺭﻧﺪﺍﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻋﺮﺍﻗﯽ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻣﺎﻃﺒﻖ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﺝ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﺍﺩﯾﻢ ﭼﻮﻥ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﺯﻭﺍﺭ ﺍﺭﺑﻌﯿﻦ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻋﺮﺍﻗﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺣﺎﺝ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺩﺍﻋﺶ ﺭﺍﺭﺻﺪﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭﺑﺎ 20 نفر ﺍﺯ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺯﺑﺪﻩ ﺍﺵ ﺩﺭﺳﺮﺭﺍﻩ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺩﺍﻋﺶ ﮐﻤﯿﻦ ﮐﺮﺩ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻋﺮﺍﻗﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺣﺎﺝ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺩﺍﻋﺶ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻭﺍﯾﻦ ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻄﻮﻝ ﺍﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
ﺍﺑﻮﺣﺴﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ: ﺑﻌﺪﺍﺯﺍﺗﻤﺎﻡ ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ ﻣﻦ ﺑﺎﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ ﺭﻓﺘﻢ ﻭﺑﺎﭼﺸﻤﺎﻥ ﺧﻮﺩﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺩﺍﻋﺶ ﺑﺠﺰ ﯾﮏ ﻧﻔﺮﮐﻪ ﺍﺳﯿﺮﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﺑﻮﺣﺴﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺩﺍﺩﮐﻪ ﺣﺎﺝﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺖ ﻭﺷﻠﻮﺍﺭ ﺗﻨﺶ ﺑﻮﺩ ﺭﻭﺑﻪ ﺍﺳﯿﺮﺩﺍﻋﺸﯽ ﮐﺮﺩﻭﮐﺖ ﻭﺷﻠﻮﺍﺭﺵ ﺭﺍﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﻋﺸﯽ ﺩﺍﺩﻭﮔﻔﺖ ﺑﺒﯿﻦ ﻣﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﺖ ﻭﺷﻠﻮﺍﺭ ﺗﻨﻤﻪ ﻭﺍﯼ ﺑﺮﻭﺯﺗﺎﻥ ﺍﮔﺮ ﻟﺒﺎﺱ ﺭﺯﻡ ﺑﭙﻮشم.
ابوحسن در ادامه گفت : طی اعترافاتی که این اسیر کرده بود ، نیروهای داعش از طرف سرکرده ی خودشان ماموریت داشتند ، که زنان ایرانی را در بازار موصل بعنوان کنیز بفروشند .

درود به شرف و غیرت سردار سلیمانی ...

نظرات  (۷)

 • فانوس جزیره
 • سلام علیکم مومن
  ایشان همتی دیگر است
  خدا حفظشون کنه
  باید بیشتر مراقب خودشان باشند
  عاقبتتون بخیر به حق حضرت ابوتراب
  پاسخ:
  سلام علیکم همسنگر.
  بله. خداوند حافظشون هست.
  یـ مهدی(عج) ـا
 • شهید مهدی زین الدین
 • سلام. ممنون از حضورتون
  ابراز علاقه به حاج قاسم بسیار پسندیده و زیباست ولی باید خیلی مواظب باشم...
  چون: مشاور رسانه‌ای فرمانده کل سپاه مطرح کرد
  راز انتشار گسترده عکس‌های حاج قاسم سلیمانی/ شیطنت رسانه‌های بیگانه

  آنچه رسانه‌های غربی اخیراً در مواجهه پرحجم با موضوع این سردار بزرگ به مخاطبان القا می‌کنند، نه یک مرد آسمانی، انقلابی و نماد قدرت نرم و بسیج جهان اسلام، بلکه فردی «جنگجو و انتقام‌جو» است.

  مقدم‌فر در پاسخ به سوالی راجع به انتشار گسترده عکس‌های حاج قاسم سلیمانی در عراق توسط برخی رسانه‌های داخلی و خارجی گفت: علی رغم عدم تمایل سردار سلیمانی تصاویری از وی در رسانه های داخلی و خارجی منتشر شده است که می‌توان برای این اقدام دو وجه قائل شد، وجه اول ناشی از محبوبیت و اشتیاق مردم منطقه برای شناخت بیشتر ایشان است؛ چه آنکه سالهاست همه به دنبال رویت عکس‌هایی از این چهره مجاهد بودند و این در حالی است که خود حاج قاسم همیشه از این موضوع ابا داشته و دارد، ولی وجه دوم ریشه در شیطنت رسانه های صهیونیستی و وابسته دارد و یکی از اهداف آنان القای دروغین حضور نظامی جمهوری اسلامی در تحولات کشورهای منطقه است.

  مقدم‌فر تصریح کرد: آنچه رسانه‌های غربی سعی دارند از سردار سلیمانی بسازند، چیزی بیشتر از رامبو و راکی فیلم‌های آمریکایی نیست و این در حالی است که سردار سلیمانی و سلیمانی‌های پرورش یافته در مکتب امام خمینی(ره) و امام خامنه‌ای(مدظله العالی)، انتقام‌جو و کینه‌توز نیستند؛ بلکه حب و بغض‌های آنان نسبت به افراد، گروه‌ها و دولت‌ها، فقط و فقط حب و بغض فی‌الله است.
  ---------------------------------------------------------------
  از اونجا آدم مطمئن میشه این یک شیطنت رسانه ای که, خود من این مطلی رو که گذاشتید از سه طریق با سه شکل و مضمون دیگه شنیدم.
  ----------------------------------------------------------------------
  در ضمن برای اینکه مصاحبه مشاور فرمانده سپاه رو بخونید به لینک زیر برید.
  http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930914000332
  لطفا نشر بدید.
  پاسخ:
  سلام علیکم همسنگر.
  ممنونم از خبرتون. منم این مصاحبه رو تو پایگاه های های خبری دیدم.
  چشم. ان شاءالله مراقب خواهیم بود.
  ضمنا در این پست، بیشتر غیرت و ناموس پرستی و شجاعت سردار به چشم میاد.
  هرچند بنظر بنده، همین که بخوایم شجاعت ها و مردانگی های این سردار رشید انقلاب و اسلام رو به بهانه جنگجو بودن ایشون(بنا به گفته دشمن) کمتر مطرح کنیم، دردی دوا نمیشه... و تا میتوانیم باید ایشون رو معرفی کنیم.
  البته اونهایی که باید سردار رو بشناسند، شناختند و حتی مطمئنم اونهایی که هنوز ایشون رو نشناختند، یه حب قلبی تو وجودشون نسبت به ایشون دارن!
  یـ مهدی(عج) ـا
 • محمد حسین عاشق حسینی
 • سلام دوست عزیز اگر مایلید برای تبادل لینک و یا بنر یه سر به وبلاگ من بزنید ...
  پاسخ:
  سلام علیکم.
  ان شاءالله خدمت می رسیم.
  یـ مهدی (عج) ـا
  سلام

  خدا این عزیز و برای رهبر و ما حفظ کنه
  پاسخ:
  سلام علیکم بزرگوار.
  بله. خدا حفظشون کنه. همچنین همسنگران بزرگوار رو...
  یـ مهدی (عج) ـا
 • عبد حقیر
 • سلام همسنگر
  خداقوت
  منم فرا رسیدن ربیع و به شما تبریک میگم
  پاسخ:
  سلام علیکم بزرگوار.
  سلامت باشید. همچنین.
  ممنون. لطف دارید.
  یـ مهدی (عج) ـا
 • بی پلاک ...
 • خدا حفظشون کنه...ما ی جورایی با حاجی هم ولایتی هستیم ........
  پاسخ:
  سلام علیکم.
  بله؛ خداوند شما رو هم حفظ کنه!
  بازم خوشا به سعادتتان!!!
  یـ مهدی (عج) ـا
 • بی پلاک ...
 • تاچندسال پیش علنی و از یکی دوسال پیش کمی مخفی میومدن تو محله مون دیدن خونواده شهدایی که فرماندهشون بودن زمان جنگ...

  اینم جمله یکی از شهدای همرزم حاج قاسمه خیلی برام جالب بود
  #قاسم_باید_زنده_بمونه

  محمد همیشه میگفت قاسم باید زنده بمونه...ماها باید شهید شویم ولی قاسم باید زنده بمونه..اونه که میتونه انقلاب رو حفظ کنه .......

  روایتی از خواهر شهید #محمد_قنبری
  پاسخ:
  سلام مجدد.
  خدا حفظشون کنه. واقعا سردار سلیمانی از ذخیره های انقلابند.
  درمورد خاطره ای که گفتید، بعضی وقتا بخودم میگم اگه مردم ما دقیقل عین مردم اوایل انقلاب و زمان جنگ بودند، پیشرفتمون هزاران برابر زمان حال بود.
  متاسفانه روزمره گی هاشون اونا رو از خدا دور کرده...
  یـ مهدی (عج) ـا

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  تجدید کد امنیتی